POHJOIS-SAVON SOTE

16.2.2015

 

Pohjois-Savoon perustetaan yksi suuri sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä syksyn 2015 aikana. Se kokoaa yhteen kaikki nykyiset palvelujen tuottajat ja erilaiset tuotantotavat.

Uuden tuotantokuntayhtymän palvelukseen tulee noin 10 700 työntekijää. Toimintamenot ovat 1,1 miljardia euroa vuodessa. Kuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 253 500 asukkaalle.

Luvut perustuvat Pohjois-Savon liiton kunnilta keräämiin tilinpäätöstietoihin vuodelta 2013. Valmistelussa on mukana myös Joroinen, joka tällä hetkellä muodostaa Varkauden kanssa yhteisen sote-alueen.

Pohjois-Savon sote-työryhmien ensimmäisessä yhteiskokouksessa maanantaina 12. tammikuuta linjattiin sote-uudistuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet. Työ tulee etenemään ripeästi.

Seuraavien 2-3 kuukauden aikana suunnitellaan tuotannon toimintamalli. Hallinto- ja organisaatiomalli valmistuu kesäkuuhun mennessä. Kuntien päätöksellä perustettava uusi kuntayhtymä tarjoutuu tuottamisvastuuseen helmikuun alussa 2016, jolloin viisi suurta sote-aluetta aloittavat toimintansa. Kuntayhtymän varsinainen toiminta alkaa 1.1.2017.

Palvelukokonaisuus tulee toimimaan yhtenäisillä toimintatavoilla yhden johdon ja budjetin alla. Yhteistyöryhmän puheenjohtaja, palvelualuejohtaja Markku Tervahauta kertoo, että työryhmissä on keskusteltu rakenteita enemmän muun muassa eri toimijoiden osallistamisesta uudistustyöhön.

– Alusta lähtien työryhmissä on ollut vahva tahto siitä, että tämä ei ole pelkästään virkamiesten harjoitelma, vaan palvelujen käyttäjät, henkilöstö ja kuntapäättäjät halutaan mukaan suunnitteluun alueella olevan tietämyksen saamiseksi hankkeen käyttöön. Pääpaino on ollut palvelujen saatavuudessa, toimintatapojen sujuvuudessa sekä asiakkaiden tarpeissa ja valinnanvapaudessa, Tervahauta sanoo. –JS

 

Lisätietoja:
Markku Tervahauta, yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Puh. 044 718 2806

Seppo Kääriäinen, ohjaus- ja seurantaryhmän puheenjohtaja
Puh. 050 511 3086

Jussi Huttunen, valmisteluryhmän puheenjohtaja
Puh. 044 714 2642

Tarja Miettinen, Pohjois-Savon sote-hankejohtaja
Puh. 044 714 2664

Katso lisää: http://psl.sivuviidakko.fi/projektit/pohjois-savon-sote-palveluiden-tuottaminen/uutiset/artikkeli/sote-tuotantokuntayhtyma-perustetaan-syksyn-2015-aikana.html#sthash.Dg6umIZe.dpuf

SEKÄ LISÄÄ AIHEESTA:

Pohjois-Savon sote-palveluiden tuottaminen -hanke:
 www.pohjois-savo.fi/sote
 facebook.com/pohjoissavonsote