Ammattialat

Amattialat esiin: laitoshuoltaja


Ammatit esiin -kampanjamme jatkui laitoshuoltajalla. Somesta löytyy postaus tarkemmilla tiedoilla, tässä esikatselukuva:

Laitoshuoltaja, siivooja, toimitilahuoltaja. Tittelistä riippumatta puhtausalan ammattilaisen työn tavoite on sama: tilojen pitäminen puhtaina, terveellisinä, viihtyisinä ja turvallisina.


Puhtausalan ammattilaiset työskentelevät esimerkiksi toimistoissa, sairaaloissa, kouluissa, junissa, rakennuksilla, liikuntatiloissa, laivoilla, teollisuustiloissa, kodeissa ja monenlaisissa julkisissa tiloissa. Osa ammattilaisista toimii kunnissa tai siivouspalveluyrityksissä, osa on taas yrittäjinä.


Laitoshuoltajan tehtävät ovat monipuolisia, riippuen työkohteesta. Työpäivään voi sisältyä esimerkiksi imurointia, desinfiointia, pintojen pesemistä, pölyjen pyyhkimistä ja järjestelyä. Joskus työtehtävään voi kuulua myös asiakaspalvelua.


Työssä on ymmärrettävä erilaisten pesu- ja desinfinointiaineiden käyttötarkoitukset. Suurten tilojen puhdistuksessa hänen on taas osattava esimerkiksi päältä ajattavan puhdistuskoneen tai painepesurin käyttöä.


Puhtausalalla tarvitaan itsenäistä työskentelytaitoa ja vastuullisuutta sekä palveluhenkisyyttä. Työtä tehdään kaikkina vuorokauden aikoina, myös viikonloppuisin.


Laitoshuoltajan koulutus kestää noin 1,5 vuotta ja palkka on noin 1 8 73 euroa kuukaudessa (lähde: Tilastokeskus 2018).


Puhtausalan ammattilaisen työn puuttumisen näkee jokainen heti omassa ympäristössään. Laitoshuoltaja on palkankorotuksensa ansainnut!

Lähteet: Ammattinetti, Tilastokeskus

Ammati esiin: kokki


Kokki, suurtalouskokki, ravintolakokki, dieettikokki. Kokki kuin kokki on ravitsemuksen ja makujen mestari!


Kokki tuntee ruoka- ja raaka-aineet sekä ruuan valmistusmenetelmät perusteellisesti. Elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvä hygieniaosaaminen on edellytyksenä työssä, kuten myös hyvät organisointi- ja yhteistyökyvyt. Häneltä tarvitaan hyviä asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä asetella ruoka tarjolle houkuttelevasti.


Kokki saattaa työskennellä yksin pienessä ravintolassa tai suuressa keittiössä yhdessä kymmenien ravintola-alan ammattilaisten kanssa.


Kokki huolehtii siitä, että sinulla on maittavaa lounasta työpaikkaravintolassa, lapsesi saa kouluaterian sekä siitä, että pääset viikonloppuna nauttimaan ansaitun herkutteluhetken lempiravintolassasi. Kokki voi työskennellä myös esimerkiksi päiväkodissa, sairaalassa ja vanhuspalveluissa. Kokilla on tärkeä rooli osana palveluketjua.


Kokiksi voi opiskella toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena ja näyttötutkintoja. Koulutus kestää noin 2-3 vuotta ja keskimääräinen palkka on 1 944 (Tilastokeskus 2018).


Kokin työ näkyy meidän jokaisen arjessa. Kokki on palkankorotuksensa ansainnut!
#TalkootOnOhi

Lähde: Ammattinetti

Suurkeittiössä kouluruoka valmistuu kellon- ja eurontarkasti

Pataluodon koulun valmistuskeittiöstä lähtee arkipäivisin noin 2 000 ruoka-annosta Joensuun alueen kouluihin, päiväkoteihin ja vammaispalvelun päivätoimintapaikkoihin. Täällä tehtyä ruokaa syövät siis niin vauvat kuin vaaritkin. Jutun pääset kokonaisuudssaan lukemaan täältä motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/suurkeittiossa-kouluruoka-valmistuu-kellon-ja-eurontarkasti/


Ammatit esiin: kiinteistönhoitaja


Ammatit esiin -kampanja jatkui kiinteistönhoitajan ammatin esittelyllä. Linkitys on Motiivin juttuun ylläpito- ja kunnostustöistä motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/lumeton-talvi-on-vienyt-tyontekijoilta-ylityot-ja-bonukset-mutta-toita-riittaa-silti-tiehoyla-vaihtui-lakaisukoneeseen/. Varsinainen kampanjateksti löytyy somesta, tässä esikatselukuva:

Kiinteistönhoitaja on huolto- ja korjaustehtävien MacGyver.


Hän huolehtii kiinteistöjen tekniikan tarkkailusta, esimerkiksi lämpö-, vesi ja ilmastointijärjestelmien säätämisestä. Kiinteistönhoitaja tekee monenlaisia huolto- ja korjaustöitä, esimerkiksi huoltoja ja asennuksia, sekä hoitaa piha-alueita.


Kiinteistönhoitajaksi voi opiskella toisen asteen oppilaitoksissa ja koulutus kestää noin kaksi vuotta. Palkka on keskimäärin 1 958 euroa kuukaudessa (Lähde: Tilastokeskus 2018).


Työssä tarvitaan monipuolista teknistä osaamista, asiakaspalvelutaitoja sekä itsenäistä ja vastuullista työotetta. Kiinteistönhoitajan on osattava esimerkiksi työturvallisusmääräykset sekä tunnettava hoitamiensa kiinteistöjen LVI- ja sähköjärjestelmät. Lisäksi häneltä edellytetään monenlaisten työkoneiden käyttötaitoa ja ajokorttia. Työhön saattaa myös sisältyä yllättäviä hälytyksiä öisin.


Kiinteistönhoitaja on palkankorotuksensa ansainnut!

Lähde: Ammattinetti

Ammatit esiin: välinehuoltaja


Potilasturvallisuutta ei ole ilman välinehuoltajia

– Minna Järvinen

Julkaistu 17.1.2020 klo 12:02 / Muokattu 20.1.2020 klo 9:58

Kuva: Shutterstock

Välinehuoltaja on sairaalan instrumenttien asiantuntija ja hän kuuluu tehtävänsä puolesta kiinteästi hoitotoimenpiteiden piiriin. Potilasturvallisuuden kannalta onkin tärkeää, että välinehuoltoon saadaan mitoitus ja tehtävä tunnistetaan sairaanhoidolliseksi.

Kun saavut sairaalaan toimenpiteeseen, tiedätkö kuinka moni ammattilainen huolehtii potilasturvallisuudestasi? Lääkäri ja sairaanhoitaja? Kyllä, mutta ketkä muut? Kenen kanssa sairaanhoitaja ja lääkäri tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta voidaan leikkaustoimenpide sinulle suorittaa? Vastaus on välinehuoltaja.

Potilasturvallisuus on kokonaisuus. Yksikään leikkaus ei käynnisty ennen kuin välinehuoltaja on tehnyt työnsä. Välinehuoltaja toimii usein näkymättömissä ja samanlaisissa vaatteissa operatiivisessa työympäristössä kuin sairaanhoitaja tai lähihoitaja. On ymmärrettävää, ettei potilas aina tiedä onko kysymyksessä sairaanhoitaja tai välinehuoltaja.

JHL teki viime vuonna 2019 selvityksen välinehuollon mitoituksesta. Selvitykseen vastasivat suurimmat välinehuollon keskukset ja selvitys antaa aihiota mitoituksen laskemiseen. Alan henkilöstömitoituksessa olennaista on koneiden kapasiteetti puhdistaa välineitä, joten henkilöresurssien ohella arvioidaan sitä, kuinka paljon puhdistusprosessissa on instrumentteja yhtä puhdistuskonetta varten.  JHL tekee tänä vuonna arviointityötä selvityksen perusteella sopivasta henkilöstömitoituksesta.

Välinehuoltaja huolehtii kaikista toimenpiteissä tarvittavista instrumenteista. Ilman huollettuja, steriileitä instrumentteja ei yhtäkään toimenpidettä tehdä. Onnistuneen toimenpiteen lähtökohta on laadukas, aseptinen ja pikkutarkka käsityö välinehuollossa.

Välinehuoltaja takaa työllään potilasturvallisuuden ja hoidon sujuvuuden

Sairaanhoitajat ja lääkärit luottavat välinehuoltajan ammattitaitoon. Välinehuoltaja kuuluu ammattiryhmänsä erityisosaajana kiinteästi hoitotoimenpiteen tiimiin.

Alalle merkittävää olisi se, että välinehuoltajan tehtävä tunnistettaisiin sairaanhoidolliseksi. Potilas on lakienkin perusteella myös välinehuoltajien asiakas. Välinehuoltoa ohjaa muun muassa laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista sekä painelaitelaki, joka liittyy työssä tarvittaviin kuljetettaviin painelaitteisiin.

Tarvittaessa välinehuoltaja avustaa sairaanhoitajaa valitsemaan steriilivarastosta oikeat instrumentit lääkärille toimenpiteeseen. Lääkäri konsultoi välinehuoltajaa, jos haluaa ennakkoon tutustua valitsemaansa instrumentaatioon. Välinehuoltajat työskentelevät muun muassa leikkausosastoilla ja sairaaloiden välittömässä läheisyydessä keskitetyissä välinehuoltokeskuksissa.

Välinehuollon volyymi on valtava. Suurimmassa kuntayhtymässä HUS välinehuollossa käsitellään vuositasolla noin 3,4 miljoonaa tuotetta. Leikkaussaliaika on kallista, samoin instrumentaatiot. Leikkauksissa välinehuoltaja huolehtii, että kirurgilla on oikea-aikaisesti tarvitsemansa välineet käytettävänä ja toimittaa ne tarvittaessa leikkaussaliin asti.

Välinehuoltajien tehtävä on työn murroksessa, samoin kuten monet muutkin ammattiryhmät. Useat avustavat tehtävät ovat siirtyneet hoitajilta välinehuoltajille. 

Siirtyneisiin tehtäviin lukeutuu muun muassa pitkäaikaispotilaan hengityskoneen käyttötarkastus ja huolto sekä potilaan siirtotilanteet lisätutkimusten aikana. Infuusiopumpun huolto, sisältäen lääkkeiden oikeanlaisen hävityksen. Laaja lääketeknillisten laitteiden huolto, dokumentointi ja vastuu huoltoväleistä. Anestesiahoitajan kertakäyttövälineistöstä huolehtiminen ja anestesiakoneiden letkujen vaihto. Näin muutamia mainitakseni. 

Välinehuoltoalan tutkinto on uusittu perustutkinnoksi 1.8.2018 alkaen ja on 180 osaamispisteen arvoinen. Samalla opintopistemäärä vaadintaan muun muassa lähihoitajan tutkintoon.

Välinehuolto on matalapalkkainen ala, jonka työnarvostus ei näy palkassa

Välinehuoltajan palkkauksessa on sairaanhoitopiirikohtaisia eroja. KVTESin mukainen lähtöpalkka on 1 770,73 euroa.

Käynnissä olevan sopimusneuvottelukierroksen avauksissa on mediassa vahvasti nostettu esiin hoitohenkilökunta. Hoitajat eivät ammattiryhmänä ole yksin vastuussa turvallisesti toteutetusta potilaanhoitoketjusta. 

On tärkeää muistaa, että kaikki sairaalassa tehtävä työ on yhtä arvokasta ja sujuvaa. Potilasturvallisuuden takaamiseen tarvitaan kaikkia sairaalassa työskenteleviä ammattiryhmiä.