Edunvalvonta

Nyt liittyminen on helppoa. Scannaa QR-koodi tai klikkaa sitä, niin sinulle avautuu liittymislomake.

Uusin Avaintes löytyy allaolevasta tiedostosta.


Edunvalvonnan ketju

Edunvalvonnan ketjulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimijoita, jotka ottavat tarvittaessa hoitaakseen yksittäisen jäsenen asian. Paikallistasolla sovitaan nykyisin monista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista.
Tästä johtuen asioiden käsittely ja selvittelyt etenevät nopeammin kun asioita hoidetaan ketjun mukaan.

Luottamushenkilöt ja pääluottamushenkilöt tuntevat paikalliset olosuhteet ja paikalliset sopimukset paremmin kuin esim. keskustoimiston päivystäjät. Samoin työsuojeluasiamiehet ja työsuojeluvaltuutetut tuntevat paikalliset menettelytavat.

Luottamushenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löytyvät kohdasta Luottamushenkilöt 2022-2025

Lisää aiheesta täältä


Ravitsemis- ja puhtausala

Yleisimpiä ammattinimikkeitä: ravitsemistyöntekijä, kokki, suurtalouskokki, keittäjä, laitoshuoltaja, siivooja, pesulatyöntekijä, konepesijä, sairaalahuoltaja ja siivoustyönjohtaja.

Alan  JHL:läiset ovat töissä kunnissa, valtiolla, seurakunnissa ja yksityisillä hyvinvointialoilla. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat kuntien ja kuntayhtymien keittiöt, koulut, päiväkodit, sairaalat, pesulat, seurakuntien ruokalat, hoito- ja kuntoutuslaitokset.

Ravitsemis- ja puhtausaloilla noudatetaan työpaikasta riippuen joko jotakin julkisen alan työ- ja virkaehtosopimusta tai yksityisten alojen työehtosopimusta. Julkisen alan sopimuksia ovat kunnallinen, kirkon tai valtion virka- ja työehtosopimus. Yksityisen alan sopimuksia ovat esimerkiksi Avaintes, terveyspalvelualan työehtosopimus ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus.

https://www.jhl.fi/tyoelama/ammattialat/ravitsemis-ja-puhtausala/

Ravitsemus- ja puhtausala

Tekniikka- ja liikenneala

JHL:ssä ammattialalla työskenteleviin luetaan kunnallistekniikan, kunnossapidon-, korjaus- ja rakennus-, metsä- ja maatalous- sekä puutarhatyön, liikenteen ja kuljetuksen parissa työskentelevät.

Yleisimpiä ammatteja ovat kunnossapidon ammattilaiset, kiinteistöhuollon työntekijät, sähkö- ja elektroniikka-asentajat, raitiovaunu-, linja-auton ja metrokuljettajat. Mukaan mahtuvat myös haudankaivajat.

Yleisimpiä työpaikkoja ovat kunnat, seurakunnat, valtion virastot ja laitokset, sairaalat, VR, Finavia, VR Track, Destia, Raskone.

Työehdot määrätytyvät työnantajan ja käytössä olevan virka- tai työehtosopimuksen mukaan. Yleisimpiä ovat kunta-alan työ-ja virkaehtosopimukset, yksityisillä aloilla Paltan sopimukset sekä kirkon alan tai valtion työ- ja virkaehtosopimukset.

https://www.jhl.fi/tyoelama/ammattialat/tekniikka-ja-liikenneala/

Tekniikka- ja liikenneala

Tietotyö- ja hallintoala

Toimisto-, hallinto-, it-, kirjasto- ja tietopalvelun alalla on ominaista korkea monipuolinen ammattitaito. Tietotyön ja hallinnon tehtävissä työskennellään sekä kuntien että valtion ja yksityisen sektorin palveluksessa.

Kuntien palveluksessa olevien palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Valtionhallinnon palveluksessa olevan henkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Yksityisen työnantajan palveluksessa olevien palvelussuhteen ehdot määräytyvät

pääsääntöisesti alan työehtosopimuksen mukaan.

https://www.jhl.fi/tyoelama/ammattialat/tietotyo-ja-hallintoala/

Tietotyö- ja hallintoala

Pakkolaki vai kilpailukykysopimus

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.