Edunvalvonta

Nyt liittyminen on helppoa. Scannaa QR-koodi tai klikkaa sitä, niin sinulle avautuu liittymislomake.


Edunvalvonnan ketju

Edunvalvonnan ketjulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimijoita, jotka ottavat tarvittaessa hoitaakseen yksittäisen jäsenen asian. Paikallistasolla sovitaan nykyisin monista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista.
Tästä johtuen asioiden käsittely ja selvittelyt etenevät nopeammin kun asioita hoidetaan ketjun mukaan.

Luottamusmiehet ja pääluottamusmiehet tuntevat paikalliset olosuhteet ja paikalliset sopimukset paremmin kuin esim. keskustoimiston päivystäjät. Samoin työsuojeluasiamiehet ja työsuojeluvaltuutetut tuntevat paikalliset menettelytavat.

Luottamumiesten puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löytyvät kohdasta Luottamusmiehet 2018-2021

- - - -


Lisää aiheesta täältä


Ravitsemis- ja puhtausala

Yleisimpiä ammattinimikkeitä: ravitsemistyöntekijä, kokki, suurtalouskokki, keittäjä, laitoshuoltaja, siivooja, pesulatyöntekijä, konepesijä, sairaalahuoltaja ja siivoustyönjohtaja.

Alan  JHL:läiset ovat töissä kunnissa, valtiolla, seurakunnissa ja yksityisillä hyvinvointialoilla. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat kuntien ja kuntayhtymien keittiöt, koulut, päiväkodit, sairaalat, pesulat, seurakuntien ruokalat, hoito- ja kuntoutuslaitokset.

Ravitsemis- ja puhtausaloilla noudatetaan työpaikasta riippuen joko jotakin julkisen alan työ- ja virkaehtosopimusta tai yksityisten alojen työehtosopimusta. Julkisen alan sopimuksia ovat kunnallinen, kirkon tai valtion virka- ja työehtosopimus. Yksityisen alan sopimuksia ovat esimerkiksi Avaintes, terveyspalvelualan työehtosopimus ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus.

https://www.jhl.fi/tyoelama/ammattialat/ravitsemis-ja-puhtausala/

Ravitsemus- ja puhtausala

Tekniikka- ja liikenneala

JHL:ssä ammattialalla työskenteleviin luetaan kunnallistekniikan, kunnossapidon-, korjaus- ja rakennus-, metsä- ja maatalous- sekä puutarhatyön, liikenteen ja kuljetuksen parissa työskentelevät.

Yleisimpiä ammatteja ovat kunnossapidon ammattilaiset, kiinteistöhuollon työntekijät, sähkö- ja elektroniikka-asentajat, raitiovaunu-, linja-auton ja metrokuljettajat. Mukaan mahtuvat myös haudankaivajat.

Yleisimpiä työpaikkoja ovat kunnat, seurakunnat, valtion virastot ja laitokset, sairaalat, VR, Finavia, VR Track, Destia, Raskone.

Työehdot määrätytyvät työnantajan ja käytössä olevan virka- tai työehtosopimuksen mukaan. Yleisimpiä ovat kunta-alan työ-ja virkaehtosopimukset, yksityisillä aloilla Paltan sopimukset sekä kirkon alan tai valtion työ- ja virkaehtosopimukset.

https://www.jhl.fi/tyoelama/ammattialat/tekniikka-ja-liikenneala/

Tekniikka- ja liikenneala

Tietotyö- ja hallintoala

Toimisto-, hallinto-, it-, kirjasto- ja tietopalvelun alalla on ominaista korkea monipuolinen ammattitaito. Tietotyön ja hallinnon tehtävissä työskennellään sekä kuntien että valtion ja yksityisen sektorin palveluksessa.

Kuntien palveluksessa olevien palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Valtionhallinnon palveluksessa olevan henkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Yksityisen työnantajan palveluksessa olevien palvelussuhteen ehdot määräytyvät

pääsääntöisesti alan työehtosopimuksen mukaan.

https://www.jhl.fi/tyoelama/ammattialat/tietotyo-ja-hallintoala/

Tietotyö- ja hallintoala

Pakkolaki vai kilpailukykysopimus

Pääluottamusmiehen terveiset

Servica JHL 863 edunvalvonnallinen historia saattaa monen mielestä olla sama kuin Servican olemassaolo. No ei ihan, itse asiassa historia alkaa jo v.2008 ja siitä eteenpäin tähän päivään on ollut edunvalvontaa.

Ensin edunvalvonta kohdistettiin työehtojen heikennysten torjumiseen, mm. yhtiöittämiset jne. Syntyvaiheessa neuvoteltiin jo pitkälle laajasta henkilöstön edustuksesta johtoryhmissä, luottamusmiesajankäytöstä, ja osallistuttiin työsuojeluorganisaation perustamiseen.

Niin, se matka tähän päivään ei suinkaan ole ollut helppoa. Tuskin on enää ketään Servicassa, ettei työnkuva olisi muuttunut.  Parit oikeat YT:t on käyty, organisaatio muuttunut, sekä meitä on julkisesti arvosteltu rankastikin.

Mitä Servican edunvalvonta on sitten tänään? Se tärkein edunvalvoja ja tiedonvälittäjä on se jäsen, sieltä tulevat ensimmäiset tiedonmuruset. Tietoa saadaan myös työpaikkakokousasiakirjoista, sekä työpaikkakäynneillä. Lisäksi on eri johtoryhmien edustukset, toimialakohtaisista päätyen strategiseen johtoryhmään. Kauppiastermein, eikä tässä vielä kaikki! Meidän yksi tärkeimmistä tulevaisuuden ennakoinneista on, ja missä meidän pitää olla edunvalvontaa harjoittamassa, on Sote-tulevaisuus.

Kuinka tässä edunvalvonnan yhdessä merkittävimmässä ratkaisussa käy, on kaikilla meillä mahdollisuus näyttää joukkovoiman merkitys. 


Reiskan blogi


Reiska, pääluottamusmies


SAK:n saavutuksia

Tiedämmekö, mitä kaikkea SAK on saanut aikaan meidän nykypäivän työehtoihin?

Tässä tietoa

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.