Yhdistyksen tavoite

Servica JHL 863 on ammattiyhdistys johon voi kuulua JHL:n jäsenet, jotka ovat Servica Oy:n  työntekijöitä. Yhdistykseen voi kuulua myös opiskelijoita, jotka opiskelevat ammattiallalle joita Servicalla työskenneellään.

JHL:n ja samalla yhdistyksemme JHL 863 periaatteet ovat. Edistää yhdessä jäsentensä kanssa jäsenistön työolosuhteita, työehtoja ja toimeentuloa sekä asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa. Tarjoamme jäsenille edunvalvontaa, luottamusmiehen tuen ja yhteisiä vapaa-ajan tapahtumia.   

Yhdistyksen arvoja ovat.

-Jäsenlähtöisyys

-Oikeudenmukaisuus

-Rohkeus

Yhdessä voimme vaikuttaa työpaikkamme hyvinvointiin. 
Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Lue mielenkiintoinen artikkeli meidän työmme arvostuksesta "Iso ryhmä jää tyystin sivuun" Savon Sanomat 4.9.2021

Rapsakasti ja rakentavasti Hyvää, rakentavaa, rapsakkaa ja paikoin varsin kriittistäkin keskustelua tarjosi JHL:n ylimmän päättävän elimen edustajiston kevätkokous.

Täältä löydät myös  pääluottamusmiehemme Reijo Räsäsen komentin. Liitteenä Motiivin artikkeli edustajistosta, lukaseppa:)

JHL AJANKOHTAISTA