Klikkaa Talkoot on ohi - kuvaa, niin pääset tarkastelemaan JHL:n sopimusneuvottelujen tilanteisiin!

 

Kunta-alan neuvottelutiedote jäsenille 23.3.2020

 
Hyvä kunta-alalla työskentelevä JHL:n jäsen!

Julkisuudessa on liikkunut erilaisia tietoja KVTES:n neuvotteluista, sisällöistä ja tavoitteista. Katso videolta JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen ja neuvottelupäällikkö Kristian Karraschin tilannekatsaus siitä mikä tilanne kunta-alan neuvotteluissa oikeasti on.

Puheenjohtajan ja neuvottelupäällikön tilannekatsaus

JHL:n mielestä neuvotteluja pitäisi jatkaa, jotta turvataan hyvät palkankorotukset ja työrauha näissä vaikeissa oloissa. JHL on esittänyt neuvotteluissa selkeitä ratkaisuja, mutta yksimielisyyttä ei ole syntynyt. Riittävät palkankorotukset ovat tapa osoittaa arvostusta kaikille julkisella sektorilla työskenteleville.

JHL:n arvojen kärjessä on vastuu. Nyt tarvitsemme aitoa sopimista. Neuvottelut tulee käydä neuvottelupöydässä eikä sosiaalisessa mediassa tai julkisuudessa huutelemalla. JHL:n sopimustoimitsija Kari Bagge tiivistää tunnelmia blogissaan:

Taktista peliä kuntapöydässä

Toivotamme sinulle voimia ja jaksamista! Suomi selviytyy sinun ansiostasi!
 
 
 
 
 
 
 
Tarkistathan, että OmaJHL-palvelussa olevat tietosi ovat ajan tasalla. OmaJHL-palvelun kirjautumisohjeet löydät täältä: https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/omajhl/

 

Nyt liittyminen on helppoa.

Scannaa QR-koodi, niin sinulle avautuu liittymislomake.

AMMATIT ESIIN: LAITOSHUOLTAJA

Ammatit esiin -kampanjamme jatkui laitoshuoltajalla. Somesta löytyy postaus tarkemmilla tiedoilla, tässä esikatselukuva:

 

Laitoshuoltaja, siivooja, toimitilahuoltaja. Tittelistä riippumatta puhtausalan ammattilaisen työn tavoite on sama: tilojen pitäminen puhtaina, terveellisinä, viihtyisinä ja turvallisina.

Puhtausalan ammattilaiset työskentelevät esimerkiksi toimistoissa, sairaaloissa, kouluissa, junissa, rakennuksilla, liikuntatiloissa, laivoilla, teollisuustiloissa, kodeissa ja monenlaisissa julkisissa tiloissa. Osa ammattilaisista toimii kunnissa tai siivouspalveluyrityksissä, osa on taas yrittäjinä.

Laitoshuoltajan tehtävät ovat monipuolisia, riippuen työkohteesta. Työpäivään voi sisältyä esimerkiksi imurointia, desinfiointia, pintojen pesemistä, pölyjen pyyhkimistä ja järjestelyä. Joskus työtehtävään voi kuulua myös asiakaspalvelua.

Työssä on ymmärrettävä erilaisten pesu- ja desinfinointiaineiden käyttötarkoitukset. Suurten tilojen puhdistuksessa hänen on taas osattava esimerkiksi päältä ajattavan puhdistuskoneen tai painepesurin käyttöä.

Puhtausalalla tarvitaan itsenäistä työskentelytaitoa ja vastuullisuutta sekä palveluhenkisyyttä. Työtä tehdään kaikkina vuorokauden aikoina, myös viikonloppuisin.

Laitoshuoltajan koulutus kestää noin 1,5 vuotta ja palkka on noin 1 8 73 euroa kuukaudessa (lähde: Tilastokeskus 2018).

Puhtausalan ammattilaisen työn puuttumisen näkee jokainen heti omassa ympäristössään. Laitoshuoltaja on palkankorotuksensa ansainnut!

Lähteet: Ammattinetti, Tilastokeskus

AMMATIT ESIIN -KAMPANJA: KOKKI

Kokki, suurtalouskokki, ravintolakokki, dieettikokki. Kokki kuin kokki on ravitsemuksen ja makujen mestari!
? ? ?
Kokki tuntee ruoka- ja raaka-aineet sekä ruuan valmistusmenetelmät perusteellisesti. Elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvä hygieniaosaaminen on edellytyksenä työssä, kuten myös hyvät organisointi- ja yhteistyökyvyt. Häneltä tarvitaan hyviä asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä asetella ruoka tarjolle houkuttelevasti.
? ? ?
Kokki saattaa työskennellä yksin pienessä ravintolassa tai suuressa keittiössä yhdessä kymmenien ravintola-alan ammattilaisten kanssa.
???
Kokki huolehtii siitä, että sinulla on maittavaa lounasta työpaikkaravintolassa, lapsesi saa kouluaterian sekä siitä, että pääset viikonloppuna nauttimaan ansaitun herkutteluhetken lempiravintolassasi. Kokki voi työskennellä myös esimerkiksi päiväkodissa, sairaalassa ja vanhuspalveluissa. Kokilla on tärkeä rooli osana palveluketjua.
? ? ?
Kokiksi voi opiskella toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena ja näyttötutkintoja. Koulutus kestää noin 2-3 vuotta ja keskimääräinen palkka on 1 944 (Tilastokeskus 2018).
???
Kokin työ näkyy meidän jokaisen arjessa. Kokki on palkankorotuksensa ansainnut!
#TalkootOnOhi

Lähde: Ammattinetti

? ? ?

 

Suurkeittiössä kouluruoka valmistuu kellon- ja eurontarkasti

 

Pataluodon koulun valmistuskeittiöstä lähtee arkipäivisin noin 2 000 ruoka-annosta Joensuun alueen kouluihin, päiväkoteihin ja vammaispalvelun päivätoimintapaikkoihin. Täällä tehtyä ruokaa syövät siis niin vauvat kuin vaaritkin. Jutun pääset kokonaisuudssaan lukemaan täältä motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/suurkeittiossa-kouluruoka-valmistuu-kellon-ja-eurontarkasti/

 

Potilasturvallisuutta ei ole ilman välinehuoltajia

– Minna Järvinen

Julkaistu 17.1.2020 klo 12:02 / Muokattu 20.1.2020 klo 9:58

Kuva: Shutterstock

Välinehuoltaja on sairaalan instrumenttien asiantuntija ja hän kuuluu tehtävänsä puolesta kiinteästi hoitotoimenpiteiden piiriin. Potilasturvallisuuden kannalta onkin tärkeää, että välinehuoltoon saadaan mitoitus ja tehtävä tunnistetaan sairaanhoidolliseksi.

Kun saavut sairaalaan toimenpiteeseen, tiedätkö kuinka moni ammattilainen huolehtii potilasturvallisuudestasi? Lääkäri ja sairaanhoitaja? Kyllä, mutta ketkä muut? Kenen kanssa sairaanhoitaja ja lääkäri tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta voidaan leikkaustoimenpide sinulle suorittaa? Vastaus on välinehuoltaja.

Potilasturvallisuus on kokonaisuus. Yksikään leikkaus ei käynnisty ennen kuin välinehuoltaja on tehnyt työnsä. Välinehuoltaja toimii usein näkymättömissä ja samanlaisissa vaatteissa operatiivisessa työympäristössä kuin sairaanhoitaja tai lähihoitaja. On ymmärrettävää, ettei potilas aina tiedä onko kysymyksessä sairaanhoitaja tai välinehuoltaja.

JHL teki viime vuonna 2019 selvityksen välinehuollon mitoituksesta. Selvitykseen vastasivat suurimmat välinehuollon keskukset ja selvitys antaa aihiota mitoituksen laskemiseen. Alan henkilöstömitoituksessa olennaista on koneiden kapasiteetti puhdistaa välineitä, joten henkilöresurssien ohella arvioidaan sitä, kuinka paljon puhdistusprosessissa on instrumentteja yhtä puhdistuskonetta varten.  JHL tekee tänä vuonna arviointityötä selvityksen perusteella sopivasta henkilöstömitoituksesta.

Välinehuoltaja huolehtii kaikista toimenpiteissä tarvittavista instrumenteista. Ilman huollettuja, steriileitä instrumentteja ei yhtäkään toimenpidettä tehdä. Onnistuneen toimenpiteen lähtökohta on laadukas, aseptinen ja pikkutarkka käsityö välinehuollossa.

Välinehuoltaja takaa työllään potilasturvallisuuden ja hoidon sujuvuuden

Sairaanhoitajat ja lääkärit luottavat välinehuoltajan ammattitaitoon. Välinehuoltaja kuuluu ammattiryhmänsä erityisosaajana kiinteästi hoitotoimenpiteen tiimiin.

Alalle merkittävää olisi se, että välinehuoltajan tehtävä tunnistettaisiin sairaanhoidolliseksi. Potilas on lakienkin perusteella myös välinehuoltajien asiakas. Välinehuoltoa ohjaa muun muassa laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista sekä painelaitelaki, joka liittyy työssä tarvittaviin kuljetettaviin painelaitteisiin.

Tarvittaessa välinehuoltaja avustaa sairaanhoitajaa valitsemaan steriilivarastosta oikeat instrumentit lääkärille toimenpiteeseen. Lääkäri konsultoi välinehuoltajaa, jos haluaa ennakkoon tutustua valitsemaansa instrumentaatioon. Välinehuoltajat työskentelevät muun muassa leikkausosastoilla ja sairaaloiden välittömässä läheisyydessä keskitetyissä välinehuoltokeskuksissa.

Välinehuollon volyymi on valtava. Suurimmassa kuntayhtymässä HUS välinehuollossa käsitellään vuositasolla noin 3,4 miljoonaa tuotetta. Leikkaussaliaika on kallista, samoin instrumentaatiot. Leikkauksissa välinehuoltaja huolehtii, että kirurgilla on oikea-aikaisesti tarvitsemansa välineet käytettävänä ja toimittaa ne tarvittaessa leikkaussaliin asti.

Välinehuoltajien tehtävä on työn murroksessa, samoin kuten monet muutkin ammattiryhmät. Useat avustavat tehtävät ovat siirtyneet hoitajilta välinehuoltajille.

Siirtyneisiin tehtäviin lukeutuu muun muassa pitkäaikaispotilaan hengityskoneen käyttötarkastus ja huolto sekä potilaan siirtotilanteet lisätutkimusten aikana. Infuusiopumpun huolto, sisältäen lääkkeiden oikeanlaisen hävityksen. Laaja lääketeknillisten laitteiden huolto, dokumentointi ja vastuu huoltoväleistä. Anestesiahoitajan kertakäyttövälineistöstä huolehtiminen ja anestesiakoneiden letkujen vaihto. Näin muutamia mainitakseni.

Välinehuoltoalan tutkinto on uusittu perustutkinnoksi 1.8.2018 alkaen ja on 180 osaamispisteen arvoinen. Samalla opintopistemäärä vaadintaan muun muassa lähihoitajan tutkintoon.

Välinehuolto on matalapalkkainen ala, jonka työnarvostus ei näy palkassa

Välinehuoltajan palkkauksessa on sairaanhoitopiirikohtaisia eroja. KVTESin mukainen lähtöpalkka on 1 770,73 euroa.

Käynnissä olevan sopimusneuvottelukierroksen avauksissa on mediassa vahvasti nostettu esiin hoitohenkilökunta. Hoitajat eivät ammattiryhmänä ole yksin vastuussa turvallisesti toteutetusta potilaanhoitoketjusta.

On tärkeää muistaa, että kaikki sairaalassa tehtävä työ on yhtä arvokasta ja sujuvaa. Potilasturvallisuuden takaamiseen tarvitaan kaikkia sairaalassa työskenteleviä ammattiryhmiä.

 

 

 

 

 

 

AMMATIT ESIIN: KIINTEISTÖNHOITAJA

Ammatit esiin -kampanja jatkui kiinteistönhoitajan ammatin esittelyllä. Linkitys on Motiivin juttuun ylläpito- ja kunnostustöistä motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/lumeton-talvi-on-vienyt-tyontekijoilta-ylityot-ja-bonukset-mutta-toita-riittaa-silti-tiehoyla-vaihtui-lakaisukoneeseen/. Varsinainen kampanjateksti löytyy somesta, tässä esikatselukuva:

 

Kiinteistönhoitaja on huolto- ja korjaustehtävien MacGyver.
???
Hän huolehtii kiinteistöjen tekniikan tarkkailusta, esimerkiksi lämpö-, vesi ja ilmastointijärjestelmien säätämisestä. Kiinteistönhoitaja tekee monenlaisia huolto- ja korjaustöitä, esimerkiksi huoltoja ja asennuksia, sekä hoitaa piha-alueita.
? ??
Kiinteistönhoitajaksi voi opiskella toisen asteen oppilaitoksissa ja koulutus kestää noin kaksi vuotta. Palkka on keskimäärin 1 958 euroa kuukaudessa (Lähde: Tilastokeskus 2018).
?️ ?️ ?️
Työssä tarvitaan monipuolista teknistä osaamista, asiakaspalvelutaitoja sekä itsenäistä ja vastuullista työotetta. Kiinteistönhoitajan on osattava esimerkiksi työturvallisusmääräykset sekä tunnettava hoitamiensa kiinteistöjen LVI- ja sähköjärjestelmät. Lisäksi häneltä edellytetään monenlaisten työkoneiden käyttötaitoa ja ajokorttia. Työhön saattaa myös sisältyä yllättäviä hälytyksiä öisin.
???
Kiinteistönhoitaja on palkankorotuksensa ansainnut!

Lähde: Ammattinetti

#TalkootOnOhi

Luottamusmiesten toimisto, Leväsentie 3

SERVICA JHL RY
on ServicaOy:n työntekijöitä varten tarkoitettu yhdistys, jonka
toiminta-ajatus on jäsenten edunvalvonnasta vastaaminen.

Meihin kuuluu yli 1200 ammattilaista Servican eri liiketoimialueilta.


JHL:n arvot ovat rohkeus, jäsenlähtöisyys,
oikeudenmukaisuus

 

JHL 863 ON EDUNVALVOJASI !

 

Monien etujen liitto- ammattiliitto JHL

Me Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä uskomme yhteistyön voimaan.

Kun kaikki samalla työpaikalla tukevat toisiaan myös työelämän kysymyksissä, saamme

parempia tuloksia aikaan. Edunvalvontamme perustuu oikeudenmukaisuuteen, tasa-

arvoon ja jäsenlähtöisyyteen.

Liiton ja työttömyyskassan jäsenenä saat enemmän:

Vahvaa edunvalvontaa

Suomen laajimman luottamusmiesverkoston

Maksutonta koulutusta

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan

Kattavat jäsenedut matkustajavakuutuksesta lomaetuihin

 

 

Aloita liikkuminen jo tänään!

 

Liikuntaa on monenlaista ja alkuun pääsee pienin askelin. Juuri siitä syystä sinun on mahdollista aloittaa liikkuminen jo tänään. Omasta kunnosta huolehtiminen on tärkeää niin fyysisen kuin henkisen hyvinvoinnin kannalta. Arkiliikunnan lisääminen on ensimmäinen askel henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Liikkuminen antaa arkirutiineihin lisää voimia ja energiaa. Liikunta vähentää ylimääräisen rasvan määrää, alentaa kohonnutta verenpainetta ja edistää muistin toimintaa. Lisäksi säännöllinen liikunta vahvistaa luita ja lihaksia sekä parantaa ryhtiä ja kuntoa. Säännöllinen liikunta myös rentouttaa ja parantaa unen laatua. Peruskuntosi ja koko olemuksesi kohenee. Matka hyvään kuntoon -oppaasta löydät käytännön ohjeita siihen, kuinka aloitat liikkumisen ja lisäät arjen aktiivisuutta sekä miten kohennat vähitellen lihasvoimaa ja kestävyyskuntoa. Oppaasta löytyy myös helposti toteutettavia liikkuvuusharjoituksia. Aloita nyt! Voit yllättyä, miten nopeasti positiiviset muutokset näkyvät.

 

Tästä alkaa sinun matkasi hyvään kuntoon!

 

 

JHL 863 kynä

Joko olet saanut JHL 863 kynän?

Jaamme kyniä kaikissa tapahtumissamme, kokouksissa, pikkujouluun ilmoittautuneille jne.

Olemme tilanneet kyniä Mastermark Oy:n kautta

 

SOTE uudistus sekä siihen liittyvä aikataulu ja aineisto löytyvät kuvan linkin kautta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JHL AJANKOHTAISTA

Kuinka hakea työttömyyspäivärahaa JHL:n työttömyyskassasta? Katso video niin tiedät! (20.5.2020)

Kuinka hakea ansiosidonnaista päivärahaa JHL:n työttömyyskassasta? Se käy helposti, kun katsot ohjeet alta. Työttömyyskassa on nyt julkaissut videon, jonka katsottuasi tiedät, miten varmistat itsellesi toimeentulon... The post Kuinka hakea työttömyyspäivärahaa JHL:n työttömyyskassasta? Katso video niin tiedät! appeared first on JHL.

JHL: Vanhuus ei ole sairaus – Hoiva-avustajien koulutus pitää vakiinnuttaa pikaisesti (20.5.2020)

Hoiva-avustajien koulutus tulee vakiinnuttaa viipymättä, vaatii Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Vain siten vanhustenhuollossa varmistuu kaksi asiaa: että ikäihmiset saavat laadukasta hoitoa ja hoivaa, ja... The post JHL: Vanhuus ei ole sairaus – Hoiva-avustajien koulutus pitää vakiinnuttaa pikaisesti appeared first on JHL.

Hyvä kiertämään -kampanja käynnistyy – Kunta-alan ammattilainen: Ilmianna työpaikkasi hieno kehittämisteko tai kerro idea (18.5.2020)

Kunta-alalla alkaa kampanja, jossa laitetaan hyvä kiertämään. Kampanja kerää kehittämistekoja työelämästä 18. toukokuuta – 14. kesäkuuta. Kampanjasta vastaa kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020. Tarkoituksena... The post Hyvä kiertämään -kampanja käynnistyy – Kunta-alan ammattilainen: Ilmianna työpaikkasi hieno kehittämisteko tai kerro idea appeared first on JHL.

Avaintes-pöydässä yhteinen näkemys neuvotteluratkaisusta – uusi työehtosopimus viittä vaille valmis (15.5.2020)

Avaintes-neuvotteluissa on saavutettu perjantaina 15.5.2020 yhteinen näkemys neuvotteluratkaisusta. Alakohtaiset neuvottelupöydät jatkavat neuvotteluja viikonlopun ja ensi viikon alun aikana. Tavoitteena on, että Avaintan sopimusaloilla on neuvottelutulos... The post Avaintes-pöydässä yhteinen näkemys neuvotteluratkaisusta – uusi työehtosopimus viittä vaille valmis appeared first on JHL.

Poikkeusolojen lisä maksettava kaikille kunta-alan työntekijöille, siinä on tes-ratkaisun avain (15.5.2020)

Kunta-alan tes-neuvottelut jatkuvat maanantaina 18.5. Tes-ratkaisuun on mahdollista päästä nopeastikin. Avain löytyy kaikille kunta-alan työntekijöille maksettavasta poikkeusolojen lisästä. – Jokainen kunta-alan työntekijä ansaitsee palkankorotuksensa. Lisäksi... The post Poikkeusolojen lisä maksettava kaikille kunta-alan työntekijöille, siinä on tes-ratkaisun avain appeared first on JHL.