Yhdistyksen puheenjohtajan tervehdys

7.9.2013

Puheenjohtajan tervehdys

Servicalaisena tiedämme, että Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri omistavat yhdessä Servican (60 % / 40 %). Käytössämme on tilaaja- tuottaja-malli, mikä meillä tarkoittaa, että omistaja tilaa/ostaa tukipalvelut Servicalta ja Servica tuottaa palvelut omistajilleen palvelusopimuksien mukaisesti. Näihin palveluihin kuuluvat ruokapalvelut, laitos- ja välinehuollon palvelut sekä kiinteistö- ja logistiikanpalvelut.

Kuntien taloustilanne on heikko. Jokaisen kunnan/kaupungin on tarkasteltava ja kehitettävä toimintojaan, jotta säästöjä syntyisi. Olemme varmasti kaikki sitä mieltä että servicalaiset on heti toiminnan alkuvaiheessa laitettu tiukoille. Ja mikä on se ensimmäinen kohde johon säästöt kohdistuvat? Henkilöstö! Kahden eri kulttuurin (kaupunki ja sairaanhoitopiiri) yhdistyminen ei tapahdu vuodessa eikä kahdessa. Toimintatavat, järjestelmät ym. ovat olleet erilaiset. Ensin pitää tapahtua vanhasta poisoppiminen ennen kuin voi opetella jotain uutta ja ottaa se käytäntöön.

Tilaaja, eli omistaja ei tässä vaiheessa osaa sanoa, mitkä toiminnon vähenevät ja/tai lakkaavat, jolloin tiedettäisiin, mikä työ Servicalla vähenee. On selvää, kun tiedetään esim. jonkun koulun menevän kokonaan kiinni, ei siellä sen jälkeen tarvitse laitoshuoltajan käydä siivoamassa, kiinteistöhoitajan avaamassa ovia ym. tai ruokapalveluiden tehdä ruokaa jne.  Tällöin tämä työpanos voidaan siirtää toiseen kohteeseen.

Viimeisimmät servicalaiset ovat siirtyneet palvelukseemme 1.5.2013. Hajautetun laitoshuollon, eli tässä tapauksessa päivähoidon laitoshuoltajien tehtävien ja toiminnankehittämistä ei ole voitu kunnolla vielä aloittaa, kun työnantaja aloitti YT -neuvottelut. Pitkien neuvottelujen tulos oli työnantajan päätöksellä, että henkilöstöä lomautetaan 40 – 60 henkilöä loppuvuodeksi (peruttu myöhemmin). JHL 863 yhdistyksenä emme hyväksyneet lomautuksien perusteita. Olemme edelleen sitä mieltä, että omistajan pitää selkeästi osoittaa, mitkä palvelut vähenevät, josta sen jälkeen henkilöstöä voi siirtää muihin tehtäviin. Pelastus ei ole se, että jos Servica ei jotain palvelua pysty tuottamaan, se ostetaan muualta. Tämä ei pelasta kuntataloutta!

Viimeisimpien neuvottelujen tulos on seuraavanlainen. Mikäli jokainen servicalainen suostuisi vapaaehtoisesti ottamaan 6 päivää palkatonta lomaa loppuvuoden aikana, hänellä ei tässä vaiheessa olisi ”vaaraa” joutua lomautetuksi. Työnantaja tarjoaa joustavaa palkattoman vapaan käyttöä, ettei palkattoman pitäminen kohdistuisi yhdelle kuukaudelle. Tällöin työntekijälle ei tulisi kohtuutonta notkahdusta palkkatuloihin. Haasteena on kuitenkin töiden järjestely palkattomien lomien aikana. Työntekijät väsyvät työnkuormituksella kun osa henkilöstöä on esim. palkattomalla vapaalla tai lomautettuina. Syntyykö säästöä jos henkilöstö sairastuu? Mitä tapahtuu tulojen suhteen palkattomien lomien aikana? Nämä jää nähtäväksi loppuvuodelle.

Näihin säästötalkoisiin tarvitsemme myös omistajien mukaan tuloa. Mitkä ovat ne toiminnot tai ajankohdat jolloin myös tilaajalla on mahdollista supistaa toimintojaan? Voidaanko esim. koulujen lomaviikkojen aikaan toimintoja supistaa jossakin niin ettei turhia kustannuksia synny? Omistajat/ tilaajat siis myös talkoisiin!

Olemme saaneet asiasta paljon kyselyjä. Ihanteellista olisi jos meillä tällaisissa tilanteissa olisi mahdollista pitää heti jäsenillemme tilaisuus jossa keskusteltaisiin eri vaihtoehdoista. Näin ei lyhyellä ajalla kuitenkaan ole mahdollista, mutta pyrimme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan jäseniämme tilanteesta. Olkaamme aktiivisia!

Seuraava yt-menettelyn seurantapalaveri on sovittu pidettäväksi 13.9.2013 klo 13:00

Jäsenille pidetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus perjantaina 13.9 klo 15:30 alkaen Valtuusto-virastotalolla (VAVI) Suokatu 42 C-rappu, 3. krs.

Tervetuloa!

 

Terveisin Tuula Ronkainen, Servica JHL ry:n puheenjohtaja