Servican YT- neuvottelujen materiaalit

30.5.2013


 

YT-neuvottelujen lopputuloksena 26.6 oli että Servica katsoi välttämättömäksi suunnitella 40 - 60 henkilön lomautusta loppuvuodelle 2013. Lisää tietoa Lehdistötiedotteesta 26.6.2013 sekä 23.7.2013.

 

30.8.2013 Henkilökohtaiset lomautukset on peruttu

 

Jatkosta on neuvoteltu 4.9.2013 TY-kokouksessa.

Henkilöstön edustajina olemme sopineet työnantajan kanssa siitä, että mikäli työntekijä pitää vapaaehtoisesti kuusi palkatonta päivää loppuvuoden aikana hänellä on mahdollista jakaa palkattomien päiviä tasaisesti eri kuukausille, ettei kuuden päivän palkattomuus kohdistu yhdelle kuukaudelle. Työntekijä ja esimies yhdessä katsovat parhaan ajankohdan palkattoman pitämiseen. Työnantaja yksipuolisesti päättää lomautuksista ja ajankohdasta niiden henkilöiden osalta jotka eivät ota vapaaehtoista palkatonta vapaata. Tällöin kuuden päivän palkattomuus kohdistuu yhden kuukauden palkkaan.

JOKAINEN työntekijä ITSE päättää, pitääkö palkattomia vapaapäiviä! Työnantaja, yhdistys tai liitto ei sellaista voi määrätä eikä sopia. Mikäli työntekijä valitsee vapaehtoisen palkattoman vapaan, JHL 863 yhdistyksenä olemme paikallisesti sopineet hieman paremmat ehdot palkattoman vapaan pitämiseen kuin mitä työehtosopimus edellyttäisi.

Esimerkki: Jos normaali tilanteessa anotaan kalenteriviikko palkatonta, pidäteään palkasta seitsemän päivää. Tässä on sovittu, että jos anoo yhtäjaksoisesti yhden kalenteriviikon vapaaksi, pidätetään palkasta 6 päivää. Lisäksi on sovittu esim. 2 + 2 + 2 palkattomien päivien joustava käyttö.

 

Sakari Elorannan 12.9.2013 Yle Savolle antama lausunto löytyy täältä

 

YT - NEUVOTTELUIDEN MATERIAALIT

 

Servican palvelutuotannon kysynnän muutokseen varautuminen

3.5.2013 Servican henkilöstö on saanut sisäisen tiedotteen jossa kerrotaan tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteesta.

6.5.2013 Servica JHL ry:n hallituksen ylimääräinen kokous Syrjälässä.

8.5.2013 klo 13.00 YT-lain mukainen ensimmäinen neuvottelu tuotannollisen ja taloudellisen tilanteen muutoksen vaatimista toimenpiteistä Kasarmi E:n neuvotteluhuoneesa.

15.5.2013 klo 13.00 2. YT - neuvottelut

30.5.2013 klo 13.00 3. YT - neuvottelut

10.6.2013 klo 13.00 4. YT - neuvottelut

19.6.2013 klo 13.00 5. YT - neuvottelut

26.6.2013 klo 13.00 6. YT - neuvottelut

MATERIAALIT:

6.5.2013 Yle Savon uutiset  täältä

7.5.2013 Savon Sanomat  täältä

31.5.2013 Savon Sanomat  täältä

15.6.2013 Savon Sanomat  täältä

Liitteenä Servica tiedote 8.5.2013, 15.5.2013, 30.5.2013,10.6.2013 sekä  muut kirjoitukset lehdissä

Reijo Räsäsen mielipide Savon Sanomat 15.6.2013