Tes neuvottelutilanne

22.3.2020


Tahti tiivistyy Avaintes-neuvotteluissa

Julkaistu 30.3.2020 klo 12:04

Avaintes-pöydässä jatkettiin sopimusneuvotteluja maanantaiaamuna 30. maaliskuuta. Neuvotteluosapuolet pohtivat muun muassa kysymystä siitä, miten Avaintan neuvotteluja jatketaan itsenäisesti, mikäli kunta-alan neuvottelut eivät etene.

– Lisäksi kävimme läpi työehtosopimukseen tulevia tekstimuutoksia ja listasimme ne, joista olemme yhtä mieltä ja ne, jotka jäävät vielä neuvoteltaviksi, sanoo sopimustoimitsija Riitta Rautiainen.

Avaintesistä neuvotellaan seuraavan kerran jo tiistaina 31. maaliskuuta kello 9. Avaintes on voimassa maaliskuun loppuun asti.

Avaintesin neuvottelevat työntekijäpuolella JHL:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä Tekniikan ja peruspalveluiden neuvottelujärjestö KTN.

Työnantajapuolella neuvotteleva osapuoli on Avaintyönantajat AVAIN

https://www.jhl.fi/2020/03/30/tahti-tiivistyy-avaintes-neuvotteluissa/

Kunta-alan neuvottelut katkesivat – JHL, JUKO ja Jyty vaativat vastuunottoa

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat katkenneet Tehyn ja Superin esittämiin epärealistisiin vaatimuksiin.

Muut kuntaneuvotteluihin osallistuvat palkansaajajärjestöt pitävät tilannetta vastuuttomana. Neuvotteluissa on ollut tarjolla minimissään sama taso palkankorotuksiin kuin teollisuudessa ja vientialoillakin.

JUKO, JHL ja Jyty (JAU) sekä KT ovat esittäneet neuvotteluissa selkeitä ratkaisuja, mutta yksimielisyyttä ei ole syntynyt. Muiden palkansaajajärjestöjen näkemyksen mukaan neuvotteluja olisi pitänyt jatkaa, jotta julkiselle sektorille olisi taattu työrauha.

JUKO ja JAU katsovat, että kahden vuoden sopimuksella ja riittävillä palkankorotuksilla voidaan osoittaa arvostusta julkisen sektorin työntekijöille.

– Haluamme rauhoittaa työmarkkinatilanteen. Nykytilanteessa se on ainoa vastuullinen ratkaisu. Tilanne on täysin kohtuuton julkisen alan työntekijöille, järjestöjohtajat toteavat.

Lisätiedot

Julkisen alan unioni JAU
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, 0400 537 756

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen, 0500 652 872
Toiminnanjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798

https://www.jhl.fi/2020/03/19/kunta-alan-neuvottelut-katkesivat-jhl-juko-ja-jyty-vaativat-vastuunottoa/