JHL 863 kymmenvuotis synttäri kahvit 2.10.2021

5.10.2021

Ammattiyhdistyksemme Servica JHL (JHL 863) täytti 10 vuotta ja sen kunniaksi tarjosimme 2.10 jäsenillemme täytekakkukahvit.

Jäsenistöä kävikin mukavasti paikalla, kiitos siitä kaikille läsnäolleille. Osa oli ollut liiton jäsenenä vasta muutaman kuukauden ja osa kymmeniä vuosi. Tähtiammattilaisia oli paikalla laidasta laitaan, laitoshuoltajia, välinehuoltajia, kokkeja, ruokapalvelutyöntekijöitä, palveluvastaavia, leipureita, logistiikan ja kiinteistöpalvelun ammattilaisia ym. Puheensorinaa oli mukava kuulla ja moni kiitteli tapahtuman järjestelyjä sekä mahdollisuutta nähdä entisiä työkavereita.

Läsnä oli myös liittomme puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. Hän piti puheen, jossa korostettiin tukipalveluhenkilöstön tärkeyttä koko palveluketjussa. Päivi korosti, ettei kukaan lääkäri, sairaanhoitaja, lastenhoitaja ym. opetus-/ hoitohenkilöstö ei voi tehdä työtään, jos meitä tähtiammattilaisia ei olisi tekemässä tärkeää työtämme. Arvostakaamme myös itse omaa työtämme!

Yhdistyksemme tärkein tehtävä on edunvalvonta ja sitä ovat pääluottamusmies yhdessä alakohtaisten luottamusmiesten kanssa hoitaneet hyvin. Pääluottamusmiehen tehtävänä on neuvotella työnantajan kanssa kaikista työpaikkojen työsopimuksiin/ -suhteisiin liittyvistä asioista, esim. paikallisista sopimuksista. Useassa neuvotteluissa joudutaan tekemään kompromisseja puoleen tai toiseen. Henkilöstön edustajina teemme töitä, että henkilöstön edut eivät heikkene.

Tulevaisuudessa Hyvinvointialueet tulevat jokaiseen maakuntaan ja se tarkoittaa myös meidän työnantajamme sekä yhdistyksemme näkökulmasta muutoksia. Miten Pohjois-Savon lähikuntien tukipalvelut tullaan jatkossa hoitamaan? Tarvitsemme edelleen pääluottamusmiestä, jolla on hyvä neuvottelutaito, asioiden laajaa näkemys ja henkilöstön luottamus asioiden hoitamiseen. Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa tulevissa pääluottamusmiesvaaleissa. Vain äänestämällä voimme vaikuttaa, kuka jatkossa neuvottelee meidän kaikkien asioista. Olkaa rohkeasti yhteydessä meihin!