JHL kannustaa jäseniään tukemaan Vapaiden valtakunta –kampanjaa

11.3.2019

https://www.vapaidenvaltakunta.fi/
https://www.vapaidenvaltakunta.fi/

Vapaiden valtakunnassa päättäjät seisovat meille tärkeiden asioiden takana:

 

Meille Vapaiden valtakunnan tukijoille on tärkeää, että 

Työntekijöitä ei painosteta kikyratkaisuihin >

Työntekijän irtisanomissuojaa puolustetaan >

Mielipiteenvapautta, kuten lakko-oikeutta puolustetaan >

Aktiivimallin työttömyysturvaleikkurista luovutaan >

Resursseja lisätään koulutukseen >

Nollatuntisopimusten väärinkäytökset kielletään >

On mahdollisuus tulla toimeen yhdellä työllä >

On vapaus järjestäytyä ja solmia työehtosopimuksia >

MEIDÄN ÄÄNEMME ON YHTEINEN.
SE ON ÄÄNI VAPAUDELLE.

 

Me emme halua rakentaa riitaa, sillä esteet ylitetään rakentamalla siltoja. Mutta me emme enää alistu määräilyyn.

Me haluamme vapautta sanelusta, pakkolaeista ja tyhjistä lupauksista. Me haluamme Suomen, jossa jokainen voi elää palkallaan ja voi olla työstään ylpeä, vapaana pelosta, epävarmuudesta ja kiristyksestä, eikä työttömyydestä rangaista.

Me annamme eduskuntavaaleissa äänemme ehdokkaille ja puolueille, jotka haluavat seistä rinnallamme puolustamassa vapauttamme. Vapautta järjestäytyä, sopia työehtosopimuksista ja vaikuttaa työelämän lakeihin.

Me äänestämme ehdokkaita, jotka ajavat sellaista Suomea, jossa jokainen voi elää palkallaan, vapaana mielivaltaisen irtisanomisen pelosta. Meidän edustajamme eivät ratkaise asioita pakkolaeilla tai leikkureilla, vaan sopimalla.

http://www.vapaidenvaltakunta.fi/

Vapaiden valtakunnan arvot

1. Vapaus


Me tukijat uskomme, että vapautta ei ole vahvemman oikeus, vaan turvallisuus, mahdollisuus suunnitella elämää eteenpäin. 
Meille vapaus ei ole markkinoiden vapautta, vaan vapautta elää omina itsenämme, vapautta valita työmme ja kouluttautua. Meille vapaus ei ole paikallista sopimista alle työehtojen, vaan riittävää toimeentuloa, hyvää terveydenhuoltoa ja oikeutta ilmaista mielipiteemme.

2. Demokratia


Meille demokratiassa äänestäminen on keskeinen tapa vaikuttaa, mutta se ei ole ainoastaan sitä. Demokratia muodostuu laajemmasta kansalaisten oikeudesta vaikuttaa ja kampanjoida itselleen tärkeiden asioiden puolesta vaalien aikana ja myös niiden välissä. Meille mielipidevapaus, lakko-oikeus sekä vapaus järjestäytyä ovat tapa käyttää demokraattisia oikeuksiamme.

3. Oikeus äänestää


Me tukijat uskomme, että äänellä on merkitystä. Sen antaminen vaaleissa on mielenilmaus, joka antaa tuen valitulle päättäjälle edustaa meidän yhteisiä arvoja päätöksenteossa.

4. Arvostus


Me tukijat uskomme, että olemme tärkeä osa tätä yhteiskuntaa eikä meitä saa alistaa kulueräksi. Meillä on vapaus olla arvostettu ja tasavertainen muiden kanssa. Me uskomme myös muiden ihmisten oikeuteen olla tasa-arvoisia: kampanja ei hyväksy mitään syrjinnän muotoja eikä vihapuhetta ketään kohtaan.

5. Sopiminen


Me tukijat uskomme sopimisen kulttuuriin. Uskomme, että järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus omaan edunvalvontaan ja oikeus osallistua päätöksentekoon työpaikoillaan.